en

Les équipages confirmés

MONTRES YEMA | Bateau n° 1 | Skipper : François GABART

DRIGET | Bateau n° 2 | Skipper : Roland JOURDAIN

BRM TEAM | Bateau n° 3 | Skipper : Romain ATTANASIO